Välkommen till Juridisk byrå Fredenberg

Vem som helst kan råka i en situation där du är i behov av juridisk hjälp. Vi anser att det är viktigt att det skall kännas lätt och självklart att vända sig till en jurist. Vår målsättning är att varje kund behandlas såsom vi själv skulle vilja bli behandlade i en liknande situation. Låt inte tröskel att fråga om hjälp vara för hög. Ju tidigare Du kontaktar oss, desto bättre kan vi hjälpa.   

FÖR PRIVATPERSONER

FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för privatpersoner:

Familjerättsliga ärenden

-Äktenskapsförord

- Avtal mellan makar

- Avvittringar

- Samboärenden

- Barns vårdnad och umgängesfrågor

- Intressebevakning

Arvsrättsliga ärenden

-Testamenten

- Bouppteckningar

- Boutredningar

- Arvskiften

Förmögenhetsrättsliga ärenden

- Köpe-, gåvo- och bytesbrev

- Arrende- och hyresavtal

- Avtal om delning av fastighets besittning

- Lagfarter och andra inskrivningsärenden

Skatterättsliga ärenden

- Sökande av ändring till beskattningsbeslut

- Korrigeringar av fastighetsskatt

- Förhandsavgöranden

Konsumentärenden

Arbetsrättsliga ärenden

Rättsprocesser

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för mindre företag:

Bolagsrättsliga ändringar

- Grundande av bolag

- Ändring av bolagsform

- Fusioner

- Delningar

- Likvidationer

- Generationsväxlingar

Bolagsrättsliga överlåtelser

- Verksamhetsköpebrev

- Köpebrev för aktier

- Generationsväxlingar

- Förhandsavgöranden

Bolagsrättsliga avtal

- Aktionärsavtal

- Övriga avtal (t.ex. sponsoravtal, samarbetsavtal)

Bostadsaktiebolagsrättsliga tjänster

- Ändring av bolagsordning

- Rådgivning

 

TJÄNSTER

 
Bild01.jpg

Pamela Fredenberg

vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd

Tel 040 558 2079

pamela@fredenberg.fi

UTBILDNING

Jag tog studenten från Mattlidens gymnasiums IB-linje 1998. Efter gymnasiet fortsatte mina studier vid Åbo Akademi varifrån jag fick min rättsnotarie examen i juni 2006. I juni 2008 blev jag färdig juris magister från Åbo universitet. Vid sidan av mitt arbete deltar jag i olika fortbildningar och kurser för att upprätthålla min yrkeskompetens.

ARBETSERFARENHET

Under min studietid arbetade jag deltid på Raseborgs tingsrätt som byråsekreterare samt en sommar på skattebyrån som skatteberedare. Efter studierna auskulterade jag vid Raseborgs tingsrätt och blev vicehäradshövding 2009. Därefter jobbade jag en tid som tingsfiskal vid Åbo tingsrätt. Hösten 2010 började jag jobba på Raseborgs Notariatcentral Ab (senare OP-Filia Oy Ab). Där skötte jag väldigt varierande typer av juridiska uppdrag. Från 2015  till 2017 jobbade jag som bankjurist vid Andelsbanken Raseborg.

Hösten 2017 bestämde jag mig för att förverkliga min dröm om en egen juridisk byrå.

Bild04_edited.jpg

Isa Niemi

juris magister

moderskapsledig

Bild05.jpg

Hanna Nybergh-Segerstråle

juriststuderande

Tel 040 042 2461

hanna@fredenberg.fi

Camilla06.jpg

Camilla Forsström
juridisk assistent
Tel 040 589 6365
camilla@fredenberg.fi

Foto: Emilia Nyberg
 

HITTA OSS

Vårt kontor i Karis

Juridisk byrå Fredenberg Ab

Köpmansgatan 24

10300 Karis

Finland

Vårt kontor i Helsingfors

Juridisk byrå Fredenberg Ab

Rönnvägen 12-14

00270 Helsingfors

Finland

Tack, meddeland är mottaget!


Tel: 040 5896365

info@fredenberg.fi