top of page
SERVICES

Välkommen till Juridisk byrå Fredenberg

Vem som helst kan råka i en situation där du är i behov av juridisk hjälp. Vi anser att det är viktigt att det skall kännas lätt och självklart att vända sig till en jurist. Vår målsättning är att varje kund behandlas såsom vi själv skulle vilja bli behandlade i en liknande situation. Låt inte tröskel att fråga om hjälp vara för hög. Ju tidigare Du kontaktar oss, desto bättre kan vi hjälpa.   

FÖR PRIVATPERSONER

FÖR FÖRETAG

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för privatpersoner:

Familjerättsliga ärenden

-Äktenskapsförord

- Avtal mellan makar

- Avvittringar

- Samboärenden

- Barns vårdnad och umgängesfrågor

- Intressebevakning

Arvsrättsliga ärenden

-Testamenten

- Bouppteckningar

- Boutredningar

- Arvskiften

Förmögenhetsrättsliga ärenden

- Köpe-, gåvo- och bytesbrev

- Arrende- och hyresavtal

- Avtal om delning av fastighets besittning

- Lagfarter och andra inskrivningsärenden

Skatterättsliga ärenden

- Sökande av ändring till beskattningsbeslut

- Korrigeringar av fastighetsskatt

- Förhandsavgöranden

Konsumentärenden

Arbetsrättsliga ärenden

Rättsprocesser

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för mindre företag:

Bolagsrättsliga ändringar

- Grundande av bolag

- Ändring av bolagsform

- Fusioner

- Delningar

- Likvidationer

- Generationsväxlingar

Bolagsrättsliga överlåtelser

- Verksamhetsköpebrev

- Köpebrev för aktier

- Generationsväxlingar

- Förhandsavgöranden

Bolagsrättsliga avtal

- Aktionärsavtal

- Övriga avtal (t.ex. sponsoravtal, samarbetsavtal)

Bostadsaktiebolagsrättsliga tjänster

- Ändring av bolagsordning

- Rådgivning

Our work

TJÄNSTER

ABOUT US
Bild01.jpg

Pamela Fredenberg

vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd

Tel 040 558 2079

pamela@fredenberg.fi

Bild04_edited.jpg

Isa Niemi

juris magister

moderskapsledig

Bild05.jpg

Hanna Nybergh-Segerstråle
juriststuderande
moderskapsledig

bild02.jpg

Elin Malmberg
rättsnotarie
Studieledig

Camilla06.jpg

Camilla Forsström
juridisk assistent
Tel 040 589 6365
camilla@fredenberg.fi

Alexandra Lundmark
juridisk assistent
Tel 040 589 6365
alexandra@fredenberg.fi

Foto: Emilia Nyberg
CONTACT

HITTA OSS

Vårt kontor i Karis

Juridisk byrå Fredenberg Ab

Köpmansgatan 24

10300 Karis

Finland

Vårt kontor i Helsingfors

Juridisk byrå Fredenberg Ab

Rönnvägen 12-14

00270 Helsingfors

Finland

Tack, meddeland är mottaget!


Tel: 040 5896365

info@fredenberg.fi

bottom of page