top of page

PRISER

Timdebitering beroende på uppdragets art 217 €-250 €/h (inkl moms 24%)

Utöver detta debiteras skilt för de kostnader som uppstår i samband med skötseln av ärendet.

Vid första mötet uppgörs ett skriftligt uppdragsavtal och samtidigt ges en uppskattning om totala arvodet.

I vissa fall kan vi även komma överens om ett fast arvode för uppdraget.

bottom of page